Întreţinerea sistemului Monarplan

Cerinţele de mai jos privind îngrijirea şi întreţinere se referă la sistemele Monarplan PVC pentru acoperişuri: Icopal recomandă ca personalul de la întreţinere şi/sau contractantul de mentennţă să verifice acoperişul periodic sau cel puţin de două ori pe an, ideal înainte şi după perioada de iarnă. Astfel vă asiguraţi că sunt îndepărtate murdăria şi resturile, înainte să provoace daune şi orice semne de deteriorare pot fi anunţate, putând lua astfel măsuri de remediere într-o fază timpurie.

Elementele de întreţinere sunt responsabilitatea proprietarului clădirii şi nu sunt incluse în domeniul garanţiei pentru sistemele de acoperişuri.

Inspecţia trebuie să se concentreze asupra zonelor cu risc ridicat, cum ar fi trapele, drenajele şi toate echipamentele de pe acoperiş, dar se va efectua şi o inspecţie a întregului acoperiş. Inspectorul trebuie să caute deteriorări ale membranelor (tăieturi sau semne de uzură), scurgeri de ulei sau freon, de produse chimice sau infiltrări de apă în sistemul pentru acoperiş.

Respectarea cerinţelor de mai sus privind îngrijirea şi întreţinerea vor ajuta la asigurarea unui sistem durabil şi etanş de membrane pentru acoperişuri.

Element Acţiune
Intern: Verificaţi vizual suprafeţele interne pentru semne de umezeală, scurgeri sau condens (ex.: porţiuni umede, pete etc.).
Generalităţi: Eliminaţi toate resturile inutile din zona acoperişului, mai ales obiectele care ar putea deteriora membrana. Nu vă folosiţi de acoperiş ca platformă de lucru pentru clădirile alăturate sau lucrări ulterioare. Dacă este necesar accesul, trebuie să se asigure protecţie adecvată, astfel încât să nu se deterioreze membrana.
Drenarea: Păstraţi suprafaţa acoperişului curată în zonele de drenaj, pentru a evita înfundarea. Îndepărtaţi frunzele, nămolul sau alte resturi care pot duce la blocarea gurilor de evacuare sau care împiedică altfel drenarea. Verificaţi dacă apa acumulată este drenată de pe acoperiş în termen de 48 ore de la ploaie.
Învelişuri: Verificaţi vizual învelişurile membranei dacă sunt bine fixate.
Produse petroliere: Ţineţi toate produsele petroliere (solvenţi, vaseline, vopsele, uleiuri sau alte lichide care conţin produse petroliere) departe de membrană pentru a evita degradarea.
Grăsimi animale: Nu evacuaţi deşeuri de bucătărie (uleiuri vegetale) sau alte grăsimi de origine animală direct pe suprafaţa acoperişului. Acestea pot deteriora membrana.
Produse chimice: Contactaţi Icopal dacă membrana pentru acoperiş intră în contact cu orice produse chimice. Anumite produse chimice ar putea deteriora membrana sau pot duce la umflarea acesteia.
Trafic: Trebuie prevăzute pasarele dacă este necesar trafic periodic sau dacă echipamentele de pe acoperiş sunt prevăzute cu un program de întreţinere periodică de treizeci (30) zile sau mai puţin. Acordaţi atenţi atunci când nu mergeţi pe pasarele, îndeosebi pe membranele albe, deoarece este posibil ca gheaţa formată sau nu fie vizibilă. Membranele sunt alunecoase când sunt ude.
Modificări acoperiş: Verificaţi cu Icopal dacă modificarea propusă nu va anula garanţia. Lucrarea trebuie efectuată de către un constructor autorizat de acoperişuri, care a efectuat instalarea originală. Nu permiteţi altor comercianţi să fixeze membrana hidroizolantă fără îndrumări adecvate. Acest aspect este îndeosebi important când există antene, instalaţii de încălzire şi ventilare sau cabluri telefonice.
Curăţarea: Urmele de mâini şi de picioare, murdăria datorată traficului general, poluanţii industriali şi murdăria ambientală pot fi curăţate de pe suprafaţa membranei folosind un agent de curăţare a membranei, apoi clătind cu apă curată. Pentru a spori la maxim gradul de reflexie, membrana(ele) albă(e) trebuie curăţată(e) o dată la doi ani.
Lucrări metalice: Toate elementele pentru întreţinerea acoperişului, cum ar fi bordurile metalice şi conductele metalice trebuie să fie etanşe permanent.
Scurgeri: Informaţi Icopal imediat despre orice scurgeri. Încercaţi să stabiliţi dacă este vorba despre o scurgere la membrană sau pe la perete, borduri sau conductele metalice. Garanţia nu acoperă deteriorarea componentelor unei clădiri care provoacă scurgeri. O scurgere de apă poate fi indicată de o izolaţie moale sau deformată sau de prezenţa apei sub membrană. Garanţia nu acoperă deteriorarea fizică a membranei sau a materialului tip flashing. Proprietarul clădirii are responsabilitatea de a suporta costul examinării şi al reparaţiei, dacă se constată că problema este în afara domeniului garanţiei hidoizolaţiei.
Reparaţii temporare: Folosiţi un material de etanşare de bună calitate pentru a efectua reparaţii temporare. Anunţaţi Icopal în scris despre această măsură.
Întreţinerea acoperişului: Când muncitorii trebuie să fie pe acoperiş pentru a repara echipamentele de aici, ex.: unităţi HVAC, antene etc., aceştia trebuie atenţionaţi să folosească pasarele şi să fie atenţi cu uneltele şi echipamentele lor pentru a evita perforarea membranei pentru acoperiş.
Ciment acoperiş: NU FOLOSIŢI CIMENT pentru a repara sau instala o membrană. Cimentul pentru acoperiş conţine produse petroliere, care pot deteriora membrana.

  + 40 269 229 995

  office_ro@bmigroup.com  

  Consultanță tehnică și vânzări - Contact

  Informaţii Despre Produse

  Manual aplicare Monarplan

  Acest site utilizează fișiere de tip cookie în conformitate cu politica de confidențialitate a site-ului nostru. Continuarea navigării pe acest site reprezintă acordul dumneavoastră pentru utilizarea fișierelor de tip cookie.